Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 12 2020

serplesniowy
07:17

January 10 2020

serplesniowy
11:52
5222 0e5e 500
Reposted frommiischa miischa viaaurinko aurinko
serplesniowy
11:51
1948 1271 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaaurinko aurinko
serplesniowy
11:49
3188 9a7a 500
Reposted fromnonperfect nonperfect viatobecontinued tobecontinued
serplesniowy
11:45
Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— Haruki Murakami
Reposted fromwaflova waflova viatobecontinued tobecontinued
serplesniowy
11:44
7484 d96b
Reposted fromhellhasnofury hellhasnofury viaaurinko aurinko
serplesniowy
11:42
4094 79af 500
Reposted fromerq erq viachowchow chowchow
serplesniowy
11:40
1135 fcc9 500
Reposted fromhrafn hrafn viaaurinko aurinko
serplesniowy
11:39
5574 6725 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaurinko aurinko
serplesniowy
11:39
5520 11f0
Reposted fromolbaria olbaria viapotatos potatos
serplesniowy
11:38
5256 6970 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapotatos potatos
serplesniowy
11:38
11:38
serplesniowy
11:37
Życie jest zabawne, kiedy się tylko przestać nad nim zastanawiać.
— Kurt Vonnegut "Syreny z Tytana
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viacarmenluna carmenluna
serplesniowy
11:37
Reposted fromrenegat renegat viacarmenluna carmenluna

January 06 2020

serplesniowy
08:07
Ludzie odchodzą, ale to jak odeszli zostaje na zawsze.
— Rupi Kaur
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viazyta zyta
serplesniowy
08:07
Reposted frommeem meem viazyta zyta
serplesniowy
08:07
Kiedy mężczyźni się zakochują, stają się najbardziej bezradnymi istotami na świecie.
— Carina Bartsch
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazyta zyta
serplesniowy
08:06
Niech pan mi powie, jeśli pan wie. I dlaczego, skoro kochałem ją jak nikogo na świecie, nie umieliśmy z sobą być? Kochałem, to zresztą jakby nic nie powiedzieć. Nieraz czułem, jakby to ona dopiero dała mi moje życie. Jakby to nie ona z mojego żebra, lecz ja z jej żebra, odwrotnie niż w Piśmie.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazyta zyta
serplesniowy
08:06
Nic bardziej nie podnieca niż świadomość, że facet kocha cię tak, iż nigdy nie ma cię dosyć.
— Samantha Young - "To, co najważniejsze"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazyta zyta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl