Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

serplesniowy
23:52
Are you sure this person did not agree? However, your soup smells of shit. Something between minors porn with chicken and stupid lyrics. ( http://dingens.soup.io/post/629849256/Image ) Good luck.

July 23 2017

serplesniowy
04:11
6824 b618
Reposted bylottibluebellsimplyfallingLevantenocnerozmowyokosmosiesokosweetnothinggnewperceptioninsomniahumanstoryimaybebadLipschenZoonk11odindaughterLaCamisaNegra
serplesniowy
04:08
Jesteś jedyną osobą, z którą potrafię wyobrazić sobie dalsze życie.
Reposted fromtomowa tomowa viaucieknijmi ucieknijmi
serplesniowy
04:08
6827 29c6
Reposted byaura-lunarissimplyfallingLevanteRoaraAvisnocnerozmowyokosmosienostalgiaaniolaschaaflefusokoneoraidermymindneversleepssweetnothinggnocnerozmowyokosmosiecoolenoughprengelbitteKocieknewlifeloading
serplesniowy
04:06
Widok Twoich pleców nigdy nie będzie dla mnie tym samym co widok pleców innych ludzi. Kiedy Ty się ode mnie odwracasz, czuję się, jakby życie się ode mnie odwróciło.
— Alessandro D'Avenia
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viaucieknijmi ucieknijmi
serplesniowy
04:06
Ale puste wieczory, podczas których teoretycznie może zdarzyć się wszystko, a nigdy nic się nie zdarza, są nie do zniesienia.
— Jerzy Pilch
Reposted frompasazerka pasazerka viaucieknijmi ucieknijmi
serplesniowy
04:06
serplesniowy
04:06
On zakochał się w niej od razu, ona zakochała się najpierw w jego wierszach, bo każda kobieta, zanim pokocha mężczyznę, zakochuje się najpierw w tym, co on mówi, pisze albo robi.
— Mirosław Żuławski
Reposted fromjust-breathe just-breathe viaucieknijmi ucieknijmi
serplesniowy
04:05
6124 65bb 500
Reposted fromtfu tfu viaucieknijmi ucieknijmi
serplesniowy
04:04
6818 e1a5
Reposted bymowmihouaura-lunarislottibluebell100pgronsakerPorannyStafu000ohhhgabuniasokopotatosmagchuckgreen-teaZoonk11madadreamP4RIASnocnerozmowyokosmosiejanka89AmericanloverLaCamisaNegrawarkoczdivimycelinenezavisanpartyhardorgtfoBeardedone2017irmelinworthitzamknioczylovekillsslowlystormymindmiimiBalladynaMountainGirlarrrrrrrrmoonlitskyworldinmyfocusmisiaqpaasiakdpdkwassupbruhnatalianachopinfeldziarznothingforyouyouaresonaiveTamahlNieznosny100podindaughterilovefoodveryme
serplesniowy
04:03
6817 355e
Reposted byZoonk11MojeZwoje
serplesniowy
04:11
6824 b618
Reposted bylottibluebellsimplyfallingLevantenocnerozmowyokosmosiesokosweetnothinggnewperceptioninsomniahumanstoryimaybebadLipschenZoonk11odindaughterLaCamisaNegra
serplesniowy
04:08
Jesteś jedyną osobą, z którą potrafię wyobrazić sobie dalsze życie.
Reposted fromtomowa tomowa viaucieknijmi ucieknijmi
serplesniowy
04:08
6827 29c6
Reposted byaura-lunarissimplyfallingLevanteRoaraAvisnocnerozmowyokosmosienostalgiaaniolaschaaflefusokoneoraidermymindneversleepssweetnothinggnocnerozmowyokosmosiecoolenoughprengelbitteKocieknewlifeloading
serplesniowy
04:06
Widok Twoich pleców nigdy nie będzie dla mnie tym samym co widok pleców innych ludzi. Kiedy Ty się ode mnie odwracasz, czuję się, jakby życie się ode mnie odwróciło.
— Alessandro D'Avenia
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viaucieknijmi ucieknijmi
serplesniowy
04:06
Ale puste wieczory, podczas których teoretycznie może zdarzyć się wszystko, a nigdy nic się nie zdarza, są nie do zniesienia.
— Jerzy Pilch
Reposted frompasazerka pasazerka viaucieknijmi ucieknijmi
serplesniowy
04:06
serplesniowy
04:06
On zakochał się w niej od razu, ona zakochała się najpierw w jego wierszach, bo każda kobieta, zanim pokocha mężczyznę, zakochuje się najpierw w tym, co on mówi, pisze albo robi.
— Mirosław Żuławski
Reposted fromjust-breathe just-breathe viaucieknijmi ucieknijmi
serplesniowy
04:05
6124 65bb 500
Reposted fromtfu tfu viaucieknijmi ucieknijmi
serplesniowy
04:04
6818 e1a5
Reposted bymowmihouaura-lunarislottibluebell100pgronsakerPorannyStafu000ohhhgabuniasokopotatosmagchuckgreen-teaZoonk11madadreamP4RIASnocnerozmowyokosmosiejanka89AmericanloverLaCamisaNegrawarkoczdivimycelinenezavisanpartyhardorgtfoBeardedone2017irmelinworthitzamknioczylovekillsslowlystormymindmiimiBalladynaMountainGirlarrrrrrrrmoonlitskyworldinmyfocusmisiaqpaasiakdpdkwassupbruhnatalianachopinfeldziarznothingforyouyouaresonaiveTamahlNieznosny100podindaughterilovefoodveryme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl