Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

serplesniowy
23:52
Are you sure this person did not agree? However, your soup smells of shit. Something between minors porn with chicken and stupid lyrics. ( http://dingens.soup.io/post/629849256/Image ) Good luck.

July 23 2017

serplesniowy
04:11
6824 b618
Reposted bylottibluebellsimplyfallingLevantenocnerozmowyokosmosiesokosweetnothinggnewperceptioninsomniahumanstoryimaybebadLipschenZoonk11odindaughterLaCamisaNegra
serplesniowy
04:08
Jesteś jedyną osobą, z którą potrafię wyobrazić sobie dalsze życie.
Reposted fromtomowa tomowa viaucieknijmi ucieknijmi
serplesniowy
04:08
6827 29c6
Reposted byaura-lunarissimplyfallingLevanteRoaraAvisnocnerozmowyokosmosienostalgiaaniolaschaaflefusokoneoraidermymindneversleepssweetnothinggnocnerozmowyokosmosiecoolenoughprengelbitteKocieknewlifeloading
serplesniowy
04:06
Widok Twoich pleców nigdy nie będzie dla mnie tym samym co widok pleców innych ludzi. Kiedy Ty się ode mnie odwracasz, czuję się, jakby życie się ode mnie odwróciło.
— Alessandro D'Avenia
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viaucieknijmi ucieknijmi
serplesniowy
04:06
Ale puste wieczory, podczas których teoretycznie może zdarzyć się wszystko, a nigdy nic się nie zdarza, są nie do zniesienia.
— Jerzy Pilch
Reposted frompasazerka pasazerka viaucieknijmi ucieknijmi
serplesniowy
04:06
serplesniowy
04:06
On zakochał się w niej od razu, ona zakochała się najpierw w jego wierszach, bo każda kobieta, zanim pokocha mężczyznę, zakochuje się najpierw w tym, co on mówi, pisze albo robi.
— Mirosław Żuławski
Reposted fromjust-breathe just-breathe viaucieknijmi ucieknijmi
serplesniowy
04:05
6124 65bb 500
Reposted fromtfu tfu viaucieknijmi ucieknijmi
serplesniowy
04:04
6818 e1a5
Reposted bymowmihouaura-lunarislottibluebell100pgronsakerPorannyStafu000ohhhgabuniasokopotatosmagchuckgreen-teaZoonk11madadreamP4RIASnocnerozmowyokosmosiejanka89AmericanloverLaCamisaNegrawarkoczdivimycelinenezavisanpartyhardorgtfoBeardedone2017irmelinworthitzamknioczylovekillsslowlystormymindmiimiBalladynaMountainGirlarrrrrrrrmoonlitskyworldinmyfocusmisiaqpaasiakdpdkwassupbruhnatalianachopinfeldziarznothingforyouyouaresonaiveTamahlNieznosny100podindaughterilovefoodveryme
serplesniowy
04:03
6817 355e
Reposted byZoonk11MojeZwoje

June 10 2017

serplesniowy
00:13
6810 d34a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasomebunny somebunny
serplesniowy
00:12
serplesniowy
00:12
nie spierdol tego.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viacamillee camillee
serplesniowy
00:11

Do czyjegoś serca nie wchodzi się z ciekawości.

Reposted fromtulipanowa tulipanowa viacamillee camillee
serplesniowy
00:11
7370 a7ff
Reposted fromkarahippie karahippie viabeattman beattman
serplesniowy
00:10
2132 cfb3
Reposted fromjareth jareth viacamillee camillee
serplesniowy
00:09
Czy Ty wiesz, że ja Ciebie...?
Reposted fromsanitas sanitas
00:08
6964 45c3
Reposted fromamatore amatore viacamillee camillee
00:08
3737 2f15 500
Reposted fromamouretart amouretart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl