Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2017

serplesniowy
00:13
6810 d34a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasomebunny somebunny
serplesniowy
00:12
serplesniowy
00:12
nie spierdol tego.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viacamillee camillee
serplesniowy
00:11

Do czyjegoś serca nie wchodzi się z ciekawości.

Reposted fromtulipanowa tulipanowa viacamillee camillee
serplesniowy
00:11
7370 a7ff
Reposted fromkarahippie karahippie viabeattman beattman
serplesniowy
00:10
2132 cfb3
Reposted fromjareth jareth viacamillee camillee
serplesniowy
00:09
Czy Ty wiesz, że ja Ciebie...?
Reposted fromsanitas sanitas
00:08
6964 45c3
Reposted fromamatore amatore viacamillee camillee
00:08
3737 2f15 500
Reposted fromamouretart amouretart
serplesniowy
00:08
- Trzeba wiedzieć, kiedy odpuścić. - Ja nigdy nie odpuszczam, ja odkładam na później.
— "Pierwsza miłość"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianothing-else nothing-else

May 07 2017

serplesniowy
08:58
8729 4c37
Reposted fromAgnese Agnese viaUndomiel Undomiel
serplesniowy
08:58

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

Reposted fromUndomiel Undomiel
serplesniowy
08:58

Myśleć to cierpieć, no powiedz mi, czy to myślenie coś mi kiedyś dało, czy poprawiło moją sytuację? Myślę i myślę, i myślę, myśleniem milion razy oddaliłem się od szczęścia, ale ani razu się do niego nie zbliżyłem.

— Jonathan Carroll

Reposted fromUndomiel Undomiel
serplesniowy
08:55
serplesniowy
08:55
serplesniowy
08:55
serplesniowy
08:55
08:55

May 06 2017

19:52
9617 e1a5 500

allthingseurope:

Lake District, UK (by neil roger)

serplesniowy
19:52
Reposted frombluuu bluuu viamadadream madadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl